In een Lean organisatie streven medewerkers voortdurend naar hogere kwaliteit, kortere doorlooptijden en minder verspilling van tijd en middelen. Om steeds beter te voldoen aan de klantwensen.

Wat is Lean Management?

Bij Lean Management wordt er gekeken naar de waarde van de bedrijfsprocessen vanuit de ogen van de klant. Verspillingen in de bedrijfsprocessen zullen bij Lean Management erkent en gereduceerd worden. Daarin tegen zal er waarde voor de klant toegevoegd worden binnen de bedrijfsprocessen.


De vijf principes van Lean

Als we het over Lean Management hebben worden er vijf principes besproken.
1. Waarde  >  2. Waardestroom > 3. Flow >  4. Pull >  5. Perfectie

#1 Waarde
Welke activiteiten voegen geen waarde toe voor de klant? De doelstelling van Lean Management is het bekijken van de processen uit het perspectief van de klant. Elke activiteit binnen het proces die geen waarde toevoegt voor de klant is volgens de Lean principes overbodig.

#2 Waardestroom
Wat zijn de activiteiten binnen de organisatie die nodig zijn om het product of de dienst te leveren? Het is van belang dat deze processen van het begin tot het einde (levering bij de klant) in kaart worden gebracht. Hierbij wordt ook gekeken naar de kwaliteit, doorlooptijd en kosten van elke activiteit.

#3 Flow
Wat zijn alle overbodige activiteiten? Bij Lean Management wordt er gestreefd naar een snellere doorlooptijd, lagere kosten en hogere kwaliteit. Alle activiteiten die niet direct bijdragen aan de toevoeging van waarde zullen dus uit het proces gehaald worden.

#4 Pull
Werken door middel van “Pull” of “Push”? Bij Lean management is het van belang om te werken door middel van “Pull”. Zorg er voor dat klanten hun dienst/product krijgen op het moment dat ze dat willen. De meeste bedrijven werken met “Push”. Klanten krijgen hun dienst/product aangeboden op het moment dat de organisatie dit het best uitkomt.

Door het werken met een Pull strategie wordt het risico van veroudering en verspilling verkleind. Hierdoor zal de capaciteit verhoogd worden en kan er meer geleverd worden waar de klant om heeft gevraagd.

#5 Perfectie
Het streven naar perfectie is de laatste stap binnen het Lean Management model. Kijk continu naar verbeteringen binnen de organisatie. Sta open voor het werken aan verbeteringen en voer de stappen 1 t/m 4 ook daadwerkelijk door. De PDCA cirkel kan een extra hulpmiddel zijn bij deze stap.
(Brackel, De vijf principes van Lean Management, 2017)

Voorbeelden van Lean Management

Toyota
Autofabrikant Toyota wordt wereldwijd gezien als de oprichter van Lean management. In de vijftiger jaren bedacht werkplaatschef Taiichi Ohno dat alleen bedrijfsprocessen die (extra) waarde creëren voor de klant nuttig zijn. Hiermee was het Toyota Productiesysteem geboren. Vanaf de jaren negentig wordt Lean in veel bedrijven toegepast. In plaats van zwaar te investeren in kapitaal, investeren Lean organisaties zwaar in de mens en de samenwerking. Die strategie blijkt uiteindelijk onverslaanbaar.
(Passionned group, sd)

Fort
Aan het begin van de twintigste eeuw is ook Autofabrikant Fort gaan werken volgens de stappen van Lean Management. Het succes van Fort verbaasde iedereen in die tijd. Het bedrijf toonde de effecten van een steeds stijgende efficiency, zoals: continue stijgende kwaliteit, hogere lonen en een steeds goedkoper eindproduct.
Het was een zichzelf versterkend effect, een ongelooflijke vergroting van de productie met een factor 1000 in minder dan 10 jaar.
(Wikipedia, sd)

7 Verspillingen

Deze verspillingen worden in bijna elke organisatie wel gemaakt:

1. Transport
2. Inventory: voorraad
3. Motion: beweging van personeel
4. Waiting: wachten
5. Over production: overproductie
6. Over processing: overbewerking
7. Defects: defecten


Mijn reflectie na het schrijven van dit artikel
Het schrijven van dit artikel heeft mij inzicht gegeven op een zeer effectief en efficiënt werkende organisatie methode. Een methode die positief uitpakt voor zowel medewerkers als klanten van organisaties. Ik ben na het schrijven van dit artikel van mening dat het implementeren van het Lean Management systeem zorgt voor een organisatie waarbinnen de muren tussen de medewerkers zo laag mogelijk blijven. Een multidisciplinair team van medewerkers die elkaars kwaliteiten kennen en er samen voorzorgen dat de klant krijgt wat hij/zij wenst op het moment dat hij/zij daar behoefte aan heeft.
~Ellen Verduijn

Bibliografie
(sd). Opgehaald van Passionned group:
https://www.pdcacyclus.nl/verbetermethoden/lean/
(sd). Opgehaald van Wikipedia:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lean_manufacturing#cite_ref-7
Brackel, L. (2013, 1 25). Opgehaald van Lean Results:
http://leanresults.nl/wat-is-lean/
Brackel, L. (2017, Maart 6). De vijf principes van Lean Management. Opgehaald van Passionned Group:
https://www.pdcacyclus.nl/de-vijf-principes-van-lean-management/